De Boekenjuf

Taal is het belangrijkste wapen dat je hebt.

Saman Amini

Lezen is een belangrijk middel tot een goede taalverwerving. Les krijgen van een echte schrijver die kan vertellen over hoe boeken tot stand komen, is niet alleen een extra stimulans voor kinderen om met meer plezier in boeken te duiken, maar ook om meer plezier te krijgen in taal in het algemeen.

Ik ben niet alleen schrijfster maar ook bevoegd leerkracht basisonderwijs met veel lesgeefervaring. Naast mijn reguliere auteursbezoeken op scholen heb ik een effectief, kortdurend leesbevorderingstraject ontwikkeld voor basisschoolleerlingen vanaf groep 5. In de groepen 3 en 4 zijn kinderen immers nog volop bezig met leren lezen, waardoor ze er meestal nog enthousiast over zijn. Leesbevorderingsprojecten vanaf groep 5 vind ik daarom het meest zinvol.

Het traject omvat vier lessen van een uur (terugkomlessen bespreekbaar). Hierin enthousiasmeer ik kinderen om met (meer) plezier en gevarieerd(er) te lezen, en probeer ze enthousiast te maken voor het belang van taal in hun dagelijkse en latere leven. Ik leg ook uit wat er in je hersenen gebeurt als je elke dag leest, en dat als hersenen dan zouden kunnen juichen, ze dat onmiddellijk zouden doen (zelfs als je er niet van houdt of stom of moeilijk vindt!). Dit vertellen werkt vaak al stimulerend op het leesgedrag.
Verder laat ik de kinderen kennismaken met verschillende soorten boeken en vertel ze waarom het zo belangrijk is om af te wisselen in diverse genres.

Dit alles verpakt in vrolijke, prikkelende lessen van een echte schrijfster (wat kinderen vaak op zich al bijzonder vinden), waarin ze ook de kans krijgen om zélf te schrijven. Zelf schrijven daagt immers onder meer uit tot het ‘aanzetten’ van je fantasie, wat weer bijdraagt tot het vormen van hersenverbindingen, die op hun beurt bijdragen aan het bevorderen van leesvaardigheid en dús van meer leesplezier (zo hé, dit was een lange zin). Via diverse schrijfoefeningen komt ook woordenschat (o.a. synoniemen) aan bod.
Tijdens het traject krijgen leerkrachten de nodige handvatten aangereikt om na mijn lessen zelfstandig met leesbevordering aan de slag te kunnen blijven. Als ik mijn lessenreeks eenmaal heb gegeven en de nodige zaadjes heb geplant, moeten die zaadjes immers wel water krijgen om tot groei en bloei te komen.
Een aparte workshop voor leerkrachten (meestal voorafgaand aan de lessenreeks) behoort tot de mogelijkheden.

Boekingen gaan over het algemeen via De Schrijverscentrale. Vooralsnog focus ik me met De Boekenjuf op scholen in en rond mijn woonplaats Amsterdam, maar ik ben ook elders in het land al aan de slag geweest. Schroom dus niet om verzoeken te doen voor scholen verder weg, wie weet valt daar een mouw aan te passen.

Meer informatie nodig? Stel je vragen via het contactformulier.

Tot slot, als een school behoefte heeft aan een leesconsulent om een schoolbibliotheek op te zetten of een bestaande schoolbieb op orde te brengen, heb ik contacten met ervaren professionals die hierin kunnen adviseren.

Wat kinderen van mijn lessen vinden:
‘Juf Tiny heeft verteld wat er in je hersenen allemaal gebeurt als je leest. Heel interessant!’
‘Door de lessen van de boekenjuf heb ik voor het eerst in lange tijd weer echt een goed boek gelezen.’
‘Je kan uren naar haar blijven luisteren als ze vertelt en voorleest.’
‘Door de lessen van de boekenjuf heb ik nieuwe boeken leren kennen!’
‘Ik vond lezen stom, maar nu vind ik het veel minder stom en soms zelfs leuk.’
‘Zonder de lessen van Tiny had ik nu niet een nieuw lievelingsboek gehad.’
‘Ik heb ontdekt dat ik gedichten schrijven heel leuk vind.’
‘Van de boekenjuf heb ik geleerd dat lezen niet alleen leuk is, maar ook heel leerzaam.’
‘We hebben geleerd wat een trilogie en wat een schutblad is en hoe boeken worden gemaakt.’
‘Door Tiny heb ik ontdekt hoeveel soorten boeken er allemaal bestaan, veel meer dan ik dacht.’
‘Ik vond de schrijflessen heel erg leuk!’
‘Eerst vond ik boeken zonder plaatjes stom, maar nu heb ik de voordelen ervan ontdekt.’

Reactie van een moeder
‘Mijn zoon (11) is nooit een grage lezer geweest. Sinds jouw lessen is hij meer geïnteresseerd in boeken en vroeg hij er zelfs een voor Sinterklaas. Ik heb er ook met veel plezier uit voorgelezen. Lang geleden dat hij daarvoor te porren was, dus dank je wel!’

Reactie leerkracht groep 6
Naar aanleiding van je lessen zijn wij met de challenge begonnen die jij benoemde. Wij hebben het de ‘Tiny Fisscher Challenge’ genoemd.
Kinderen gingen serieus aan de slag om een boek te kiezen dat ze normaal niet zo snel zouden lezen. Ik heb ze ook laten benoemen waarom ze het niet snel zouden kiezen. Na een eerste challenge waren ze vrij om deze uitdaging vaker te doen. Een groot aantal kinderen ging daarop in.
In de bijlage vind je foto ’s van strookjes waarop ze hun bevinden noteerden, en of ze het boek wel of niet hebben uitgelezen.
Ook het woord ‘leuk’ vermijden we nu vaker. Kinderen denken daardoor intensiever na over hun mening. ‘Leuk’ is snel geantwoord, maar van het kiezen van een woord zoals, grappig, spannend, interessant, leerzaam enz. worden ze iets kritischer en creatiever. Kortom, veel dank voor de inspirerende lessen!