De Boekenjuf

Taal is het belangrijkste wapen dat je hebt.

Saman Amini

Les krijgen van een echte schrijver die precies weet hoe een boek tot stand komt, is een extra stimulans voor kinderen om meer plezier te krijgen in lezen.

Ik ben niet alleen schrijfster maar ook bevoegd leerkracht basisonderwijs met veel lesgeefervaring. Naast mijn reguliere auteursbezoeken op scholen heb ik een effectief, kortdurend leesbevorderingstraject ontwikkeld voor basisschoolleerlingen vanaf groep 5. In de groepen 3 en 4 zijn kinderen immers nog volop bezig met leren lezen, waardoor ze er meestal nog enthousiast over zijn. Leesbevorderingsprojecten vanaf groep 5 vind ik daarom het meest zinvol.

Het traject omvat vier lessen van een uur (terugkomlessen bespreekbaar). Hierin enthousiasmeer ik kinderen om met (meer) plezier en gevarieerd(er) te lezen. Ik leg ze uit wat er in je hersenen gebeurt als je elke dag leest, en dat je hersenen daarvan gaan juichen, zelfs als je niet erg van lezen houdt of het moeilijk vindt. Dit werkt vaak al stimulerend op het leesgedrag. Verder laat ik de kinderen kennismaken met verschillende soorten boeken en vertel ze waarom het zo belangrijk is om af te wisselen in diverse genres. Daarnaast leer ik ze hoe ze op een eenvoudige manier hun woordenschat kunnen uitbreiden, en leg ze uit waarom een goede leesvaardigheid ze enorm kan helpen om ook gemakkelijker lesstof tot je te nemen, niet alleen tijdens de basisschooljaren maar ook daarna.

Dit alles verpakt in vrolijke, prikkelende lessen van een echte schrijfster (wat kinderen vaak op zich al bijzonder vinden), waarin ik ze uitdaag om ook zélf te schrijven. Zelf schrijven daagt immers onder meer uit tot het ‘aanzetten’ van je fantasie, wat weer bijdraagt tot het vormen van hersenverbindingen, die op hun beurt bijdragen aan het bevorderen van leesvaardigheid en dús van meer leesplezier.
Tijdens het traject krijgen leerkrachten de nodige handvatten aangereikt om na mijn lessen zelfstandig met leesbevordering aan de slag te kunnen blijven. Een aparte workshop voor leerkrachten behoort tot de mogelijkheden, alsmede een terugkomles, live of online.

Boekingen gaan via De Schrijverscentrale. Vooralsnog focus ik me met De Boekenjuf op scholen in Amsterdam en omstreken, maar schroom niet om verzoeken te doen voor scholen verder weg. Wie weet valt daar een mouw aan te passen!

Eerst meer informatie nodig? Stel je vragen via het contactformulier.

Tot slot, als een school behoefte heeft aan een leesconsulent om een schoolbibliotheek op te zetten of een bestaande schoolbieb op orde te brengen, heb ik contacten met ervaren professionals die hierin kunnen adviseren.

Wat kinderen van mijn lessen vinden:
‘Juf Tiny heeft verteld wat er in je hersenen allemaal gebeurt als je leest. Heel interessant!’
‘Door de lessen van de boekenjuf heb ik voor het eerst in lange tijd weer echt een goed boek gelezen.’
‘Je kan uren naar haar blijven luisteren als ze vertelt en voorleest.’
‘Door de lessen van de boekenjuf heb ik nieuwe boeken leren kennen!’
‘Zonder de lessen van Tiny had ik nu niet een nieuw lievelingsboek gehad!’
‘Ik heb ontdekt dat ik gedichten schrijven heel leuk vind.’
‘Van de boekenjuf heb ik geleerd dat lezen niet alleen heel leuk is, maar ook heel leerzaam.’
‘We hebben geleerd wat een trilogie en wat een schutblad is en hoe boeken worden gemaakt.’
‘Door Tiny heb ik ontdekt hoeveel soorten boeken er allemaal bestaan, veel meer dan ik dacht.’
‘Ik vond de schrijflessen heel erg leuk!’
‘Eerst vond ik boeken zonder plaatjes stom, maar nu heb ik de voordelen ervan ontdekt.’

Reactie van een moeder
‘Mijn zoon (11) is nooit een grage lezer geweest. Sinds jouw lessen is hij meer geïnteresseerd in boeken en vroeg hij er zelfs een voor Sinterklaas. Ik heb er ook met veel plezier uit voorgelezen. Lang geleden dat hij daarvoor te porren was, dus dank je wel!’

Reactie leerkracht groep 6
Naar aanleiding van je schoolbezoek aan de bibliotheek in Oss, zijn wij met de challenge begonnen die jij benoemde die middag. Wij hebben het de ‘Tiny Fisscher Challenge’ genoemd.
Kinderen gingen serieus aan de slag om een boek te kiezen dat ze normaal niet zo snel zouden lezen. Ik heb ze ook laten benoemen waarom ze het niet snel zouden kiezen. Na een eerste challenge waren ze vrij om deze uitdaging vaker te doen. Een groot aantal kinderen ging daarop in.
In de bijlage vind je foto ’s van strookjes waarop ze hun bevinden noteerden, en of ze het boek wel of niet hebben uitgelezen.
Ook het woord ‘leuk’ vermijden we nu vaker. Kinderen denken daardoor intensiever na over hun mening. ‘Leuk’ is snel geantwoord, maar van het kiezen van een woord zoals, grappig, spannend, interessant, leerzaam enz. worden ze iets kritischer en creatiever. 

Kortom, veel dank voor de inspirerende les!